Już trzeci rok z rzędu publikujemy nasz raport dotyczący statusu korporacyjnego oprogramowania open source, poświęcony jego zastosowaniu oraz opiniom na jego temat. W tym roku przeprowadziliśmy wywiady z 1250 szefami działów informatycznych na całym świecie. Nie byli to tylko klienci firmy Red Hat i nie informowaliśmy respondentów o tym, że firma Red Hat była sponsorem tego badania, aby uniknąć stronniczych odpowiedzi. Większość pytań była taka sama jak w poprzednich latach, co pozwoliło nam zbadać trendy, ale pojawiło się też kilka nowych pytań, a jednego z wniosków sami się nie spodziewaliśmy.

Zachęcamy do przeczytania pełnego raportu pt. „2021 State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report”. Poniżej podajemy najważniejsze informacje:

Cyfrowa transformacja to najważniejszy cel stosowania oprogramowania open source

Korporacyjne oprogramowanie open source pomaga wprowadzać innowacje

Istotną zaletą oprogramowania open source jest bezpieczeństwo

Udział dostawcy w społecznościach open source ma istotne znaczenie

 

Cyfrowa transformacja wciąż zyskuje na znaczeniu

Większość respondentów (53%) uważa, że cyfrowa transformacja jest istotnym celem stosowania korporacyjnego oprogramowania open source — czyli w ciągu dwóch lat współczynnik ten wzrósł o 11 punktów procentowych. Podobnie ma się sprawa w przypadku tworzenia aplikacji.

Nasz raport pt. „2021 Global Tech Outlook” również pokazał koncentrację na cyfrowej transformacji. Był to dla respondentów najważniejszy nietechniczny priorytet w budżecie informatycznym, a 21% z nich przyspieszyło realizację planów w tym zakresie — być może w reakcji na pandemię COVID-19.

Modernizacja infrastruktury pozostaje najważniejszym celem stosowania oprogramowania open source w większości regionów geograficznych, aczkolwiek w regionie EMEA równie ważna jest cyfrowa transformacja. Biorąc pod uwagę fakt, że początki oprogramowania open source są związane z modernizacją infrastruktury, trudno się temu dziwić. Natomiast istotna rola korporacyjnego oprogramowania open source w kategoriach bardziej powiązanych z ważnymi inicjatywami biznesowymi mogła być trudniejsza do przewidzenia.

Dostęp do najnowszych innowacji to kluczowa zaleta

Podczas gdy modernizacja infrastruktury pozostaje istotnym celem stosowania korporacyjnego oprogramowania open source, tradycyjnie kojarzony z tym oprogramowaniem niższy całkowity koszt posiadania znalazł się dopiero na szóstym miejscu. Korporacyjne oprogramowanie open source, które wcześniej było postrzegane jako tańsza i wystarczająco dobra alternatywa dla zastrzeżonego oprogramowania, obecnie jest uważane za po prostu lepsze.

 

Lepsze pod jakim względem?

Nasi respondenci uważają na przykład, że jest lepszej jakości. To według nich najważniejsza zaleta oprogramowania open source. Jego zdolność do bezpiecznego wykorzystywania technologii open source plasuje się na czwartym miejscu.

Dobrze łączy się to z drugą w kolejności zaletą, jaką jest dostęp do innowacji. Łącznie te zalety wymienione przez szefów działów informatycznych w naszej ankiecie wskazują na to, że postrzegają oni technologie open source jako sposób na uzyskanie nowoczesnego oprogramowania, które mogą w sposób odpowiedzialny wdrożyć w swoich przedsiębiorstwach.

 

Nie tylko jakość, lecz także bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to w pewnym sensie część składowa jakości. Tę trzecią w kolejności zaletę wskazaną przez naszych respondentów warto jednak omówić osobno z kilku powodów. Po pierwsze, bezpieczeństwo to gorący temat. Po drugie, wpływ dostępności kodu źródłowego na bezpieczeństwo oparty na analogiach z systemami bezpieczeństwa fizycznego był (i czasami wciąż jest) przedmiotem dyskusji.

Jednakże przekonanie, że kod open source wiąże się z ryzykiem, powoli odchodzi w przeszłość. W gruncie rzeczy oprócz 30% respondentów, którzy uważają większe bezpieczeństwo za jedną z trzech największych zalet korporacyjnego oprogramowania open source, 87% respondentów uważa to oprogramowanie za tak samo bezpieczne jak oprogramowanie zastrzeżone lub nawet bezpieczniejsze.

Badaliśmy również inne poglądy w tej dziedzinie. 84% respondentów twierdzi, że korporacyjne oprogramowanie open source „stanowi kluczowy element strategii bezpieczeństwa w mojej organizacji”. 75% twierdzi, że ufa korporacyjnemu oprogramowaniu open source, ponieważ przechodzi ono „[…] rygorystyczny proces kontroli i testów komercyjnych w celu zapewnienia wysokiej jakości kodu”.

 

Skąd pochodzą innowacje

Społeczności oprogramowania open source to miejsca, w których powstaje wiele spośród wspomnianych innowacji w branży oprogramowania. Wystarczy spojrzeć na projekty open source w dziedzinie chmury i uczenia maszynowego, a wyniki naszej ankiety to potwierdzają. Ponadto korporacyjne oprogramowanie open source umożliwia przedsiębiorstwom bezpieczne korzystanie z tych innowacji.

Aby dostarczać klientom najwyższej jakości oprogramowanie open source, dostawca musi aktywnie uczestniczyć w oddolnych projektach open source. W ten sposób zdobywamy wiedzę potrzebną do jak najlepszego wspierania naszych produktów. Dzięki temu możemy wywierać wpływ na kierunki rozwoju projektów z korzyścią dla naszych klientów. Ale czy szefom działów informatycznych na tym zależy? Czy widzą różnicę pomiędzy dostawcami, którzy pasywnie konsumują projekty open source, a tymi, którzy aktywnie biorą w nich udział?

Dodając to nowe pytanie, spodziewaliśmy się, że dla większości z nich będzie to bez znaczenia. Myliliśmy się. Dla 38% z nich jest „o wiele bardziej prawdopodobne”, że wybiorą dostawcę, którzy angażuje się w projekty, a w przypadku kolejnych 45% jest to „trochę bardziej prawdopodobne”.

 

Podsumowanie

Z trzech lat badań dotyczących korporacyjnego oprogramowania open source wyłania się jasny obraz. Liderzy działów informatycznych uważają oprogramowanie open source za lepszy rodzaj oprogramowania charakteryzujący się wyższą jakością, większą innowacyjnością, a nawet większym bezpieczeństwem niż oprogramowanie zastrzeżone.

Zdają sobie również sprawę z tego, że pełne korzyści z korporacyjnego oprogramowania open source zapewniają dostawcy, którzy aktywnie uczestniczą w projektach open source, a nie tylko korzystają z kodu. Wszystko to prowadzi do wniosku, że korporacyjne oprogramowanie open source to w dużej mierze przyszłość oprogramowania.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi wynikami badania w pełnej wersji raportu pt. „The State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report” https://www.redhat.com/en/enterprise-open-source-report/2021