Cyfryzacja medycyny i ochrony zdrowia staje się jednym z kluczowych elementów dających szanse na zwiększenie skuteczności i efektywności w tym obszarze. Po raz drugi badanie „Barometr Bayer”[1] analizuje wybrane obszary wiedzy i praktyki Polaków związane ze zdrowiem i medycyną.

 

Rok 2020 był dla wielu Polaków pierwszą szansą na zetknięcie się z pojęciem e-zdrowia. Skokowo, pod presją konieczności, zwiększyła się liczba osób korzystających z teleporad, jednocześnie upowszechniały się e-zwolnienia czy e-recepty. Mocno rozwijają się aplikacje służące do monitorowania parametrów organizmu czy naszej codziennej aktywności, które pozwalają lepiej o siebie zadbać czy też dają lekarzowi dostęp do dokładnej informacji. To przejawy cyfryzacji, z którymi – jako pacjenci – spotykamy się na co dzień.

 

Na naszych oczach dokonuje się cyfrowa rewolucja w medycynie i ochronie zdrowia. Daje szanse lepszej opieki nad pacjentem czy też efektywniejszej organizacji ochrony zdrowia. Bayer jest dziś w gronie innowatorów – naszym celem jest zapewnienie pacjentom przełomowych metod leczenia. Kluczowa jest współpraca naukowo-badawcza z różnorodnymi partnerami w zakresie bioinformatyki, genomiki czy neuroinformatyki” – mówi Markus Baltzer, Prezes Bayer Sp. z o.o.

 

Na ile jako społeczeństwo mamy wiedzę i jesteśmy gotowi na zmiany, które niesie za sobą cyfryzacja w medycynie i ochronie zdrowia? Aż 75 proc. Polaków deklaruje przynajmniej podstawową wiedzę na temat cyfryzacji w opiece zdrowotnej, przy czym odsetek ten znacząco rośnie wśród osób po 55 roku życia (84 proc.). „Wyższa świadomość wśród osób starszych wynika z tego, że ta grupa częściej korzysta z usług zdrowotnych. Prawdopodobnie miała więc okazję osobiście korzystać chociażby z teleporady.” – wyjaśnia dr Izabella Anuszewska, socjolog z instytutu Kantar.

 

Jeżeli chodzi o przydatność technologii cyfrowych, opinia nie jest już jednoznaczna. Nieco ponad 50 proc. respondentów docenia ich znaczenie dla systemu ochrony zdrowia – placówek, lekarzy, personelu medycznego, 55 proc. widzi wartość usług realizowanych dzięki technologii (e-konsultacje, telediagnostyka, e-recepty) z perspektywy pacjenta. Jednocześnie aż 93 proc. respondentów ocenia, że innowacyjne rozwiązania w opiece zdrowotnej są niezbędne lub mają po temu potencjał, by wesprzeć radzenie sobie z obecnymi chorobami i liczbą pacjentów.

 

Duże pole do działań widać w obszarze powszechności innowacyjnych rozwiązań. Tylko 9 proc. respondentów jest przekonanych, że dostęp do nowych rozwiązań w medycynie mają wszyscy pacjenci w tym samym stopniu, zdaniem 72 proc. – tylko część pacjentów lub niektórzy, a 9 proc. uważa, że rozwiązania te są praktycznie niedostępne w Polsce.

 


[1] Barometr Bayer – badanie przeprowadził instytut Kantar, sierpień 2021, próba ogólnopolska, reprezentatywna dla osób w wieku 18+, liczebność próby: N=1000